Date : 2015/11/27

JAYA CONTAINER TERMINAL
SRI LANKA PORTS AUTHORITY
 

 BERTHING PROGRAMME FROM

 2015/11/27

TO

 2015/11/28

 

DATE ETA ETB B/NO VESSEL DIS LOAD TOTAL LOA SERVICE STATUS REF. NO REMARKS ETC
2015/11/26   2000 25/11   2210 25/11  4MS   OOCL QINGDAO  0  277  277  276   CIX-W  M   OQD113WJ   DFT:12.8M  1015 26/11 
   EX: SAGT   1200 26/11  UCT2   X PRESS MEGHNA  156  268  424  155M   CO  F   XPS009J   SEACON ,01 OOG TO LOAD  2100 26/11 
   EX: SAGT   1800 26/11  2MS   TIGER STREAM  158  0  158  155M   CC  F   TSM077J   BTL,V/R:1700-26/11  2200 26/11 
   2300 19/11   2100 26/11  1MN   BEHSHAD  1051  641  1692  174M   FEAST  M   BSH1008J   PERSHIP DFT,9M,V/R:2400-26/11  0300 28/11 
   2300 25/11   2200 26/11  3MN   UNI PREMIER  318  460  778  182M   IBS-E  M   PRMR197EJ   GLK,V/R:2400-26/11,01 OOG TO LOAD  1200 27/11 
   2300 26/11   2400 26/11  4MS   OOCL NEW YORK  500  1000  1500  277M   CIX-E  M   ONW021EJ   DFT:12.8M  1700 27/11 
   EX: SAGT   0200 27/11  UCT2   TIGER GOMAN  158  250  408  161M   CC  F   TGM046J   BTL,V/R:0100-27/11,DFT 9.6M  1800 27/11 
2015/11/27   0700 27/11   0800 27/11  2MS   A.IDEFIX  569  450  1019  183M   IBS  M   DEF006WJ   NYK  0300 28/11 
   2100 26/11   0900 27/11  CBS   MCP LARNACA  329  335  664  117M   MALE  F   MPLN252SJ   OEL,V/R 0700-27/11  0300  28/11 
   1400 27/11   1500 27/11  3MN   ITAL MODERNA  261  245  506  264M   CIX-W  M   MODNW084J   DFT:12.6M  2100 27/11 
   1500 27/11   1900 27/11  4MS   APL CYPRINE  79  800  879  276M   AS1  M   CYP201EJ   DFT12.5M  0700 28/11 
   EX SAGT   2300 27/11  3MN   TAROKO  200  200  400  235M   CCG-E  M   TARK009EJ   V/R 1400-27/11 SIMATECH  0700 28/11 
   0500 28/11   0600 28/11  2MS   COSCO YINGKOU  200  100  300  232M   AEF  M   COSY067EJ   DFT11.3M  1200 28/11 
2015/11/28   0900 28/11            SEASPANLEBU  629  450  1079  247M   CIX2  M   SLB023EJ   HAPAG DFT.11.3M     
   1000 28/11            NELSON  450  450  900  223M   SMX  M   NLS311WJ   SEACON.DFT10.1M     
   2400 28/11            MSC SIERRA II  1100  1000  2100  181M   IPAK  M   MIER546AJ   DFT11.3M     
   EX .SAGT           X PRESS GANGES  200  200  400  155M   CC  F   XGA148J   SEACON,V/R 1900-28/11-     
   EX. CICT          OEL COLOMBO  200  190  390  151M   CO  M   V/R 2300-28/11   -    
   EX. SAGT          TIGER BAY  150  50  200  155M   CC  F   TIB040J   BTL,V/R 0200-29/11    
   EX. SAGT          CAMILA  250  350  600  225M   CG  F   CM1823NJ   SEACON,V/R 0200-29/11    

THIS PROGRAMME IS SUBJECT TO CHANGE.

STATUS = M - Main Line
                
F  - Feeder Line